اینترنت رایتل

خرید آنلاین بسته‌های اینترنت رایتل مخصوص سیمکارت اعتباری

با چند کلیک ساده و بدون نیاز به اجرای کد فرمان، بسته‌ اینترنت رایتل مخصوص سیمکارت اعتباری را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید.

مرحله اول : نمایش بسته اینترنت های سیمکارت اعتباری
مرحله دوم : مدت زمان بسته را انتخاب کنید
 1. عنوان
  شارژ مستقیم 1 هزار تومانی رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  10,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  10,900 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 2. عنوان
  بسته اینترنت 100 مگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  20,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  28,600 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 3. عنوان
  شارژ مستقیم 2 هزار تومانی رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  20,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  21,800 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 4. عنوان
  بسته اینترنت 300 مگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  37,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  53,900 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 5. عنوان
  بسته اینترنت 150 مگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  44,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  48,400 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 6. عنوان
  بسته اینترنت 5 گیگابایت ترافیک بومی رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  49,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  53,410 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 7. عنوان
  شارژ مستقیم 5 هزار تومانی رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  50,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  54,500 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 8. عنوان
  بسته اینترنت 500 مگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  62,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  68,200 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 9. عنوان
  بسته اینترنت 1 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  83,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  91,300 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 10. عنوان
  بسته اینترنت 500 مگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  92,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  101,200 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 11. عنوان
  شارژ مستقیم 10 هزار تومانی رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  100,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  109,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 12. عنوان
  بسته اینترنت 1 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  109,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  119,900 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 13. عنوان
  بسته اینترنت 3 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  127,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  139,700 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 14. عنوان
  بسته اینترنت 1 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  127,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  139,700 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 15. عنوان
  بسته اینترنت 1 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  132,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  145,200 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 16. عنوان
  بسته اینترنت 1.5 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  147,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  161,700 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 17. عنوان
  بسته اینترنت 3 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  159,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  174,900 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 18. عنوان
  بسته اینترنت 2 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  180,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  198,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 19. عنوان
  بسته اینترنت 3 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  186,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  204,600 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 20. عنوان
  شارژ مستقیم 20 هزار تومانی رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  200,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  220,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 21. عنوان
  بسته اینترنت 3 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  213,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  234,300 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 22. عنوان
  بسته اینترنت 5 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  239,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  262,900 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 23. عنوان
  بسته اینترنت 3 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  239,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  262,900 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 24. عنوان
  بسته اینترنت 6 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  253,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  278,300 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 25. عنوان
  بسته اینترنت حجم افزایشی بسته اینترنت 5 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  254,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  276,860 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 26. عنوان
  بسته اینترنت 4 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  266,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  292,600 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 27. عنوان
  بسته اینترنت 5 گیگابایت + 5 گیگابایت شبانه رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  293,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  322,300 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 28. عنوان
  بسته اینترنت 7 گیگابایت + 7 گیگابایت شبانه رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  347,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  381,700 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 29. عنوان
  بسته اینترنت 12 گیگابایت رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  420,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  457,800 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 30. عنوان
  شارژ مستقیم 50 هزار تومانی رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  500,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  545,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 31. عنوان
  بسته اینترنت 15 گیگابایت + 10 گیگابایت شبانه رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  722,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  794,200 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 32. عنوان
  بسته اینترنت 18 گیگابایت + 12 گیگابایت شبانه رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  896,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  985,600 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین
 33. عنوان
  شارژ مستقیم 100 هزار تومانی رایتل
  نوع سیمکارت
  مدت اعتبار
  مبلغ
  1,000,000 ریال
  مبلغ قابل پرداخت
  1,100,000 ریال با احتساب مالیات
  خرید آنلاین